Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlinead L. L. Šeputo: Dialektický materialismus a medicína
| raw | skeny ◆ posudek, česky, vznik: 9. 3. 1965 ◆ poznámka: lektorský posudek