LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
slovensky  ✖ Disertační / habilitační práce  ✖ 1970  ✖
Filosofie a víra: příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické
Dissertation / habilitation thesis
DOCX
PDF
HTML