ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Článek  ✖ Disertační / habilitační práce  ✖

Filosofie a víra: příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické

Disertační / habilitační práce

DOCX

PDF

HTML

Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady

Disertační / habilitační práce

DOCX

PDF

HTML