ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
1950  ✖ 1968  ✖ Recenze  ✖

Člověk a „základ věcí“ [ad: Max Scheler: Místo člověka v kosmu, Praha 1968]

Recenze

DOCX

PDF

HTML

Člověk a příroda [ad: Pierre Teilhard de Chardin: Místo člověka v přírodě, Praha 1967]

Recenze

DOC

PDF

HTML

Sborník o jednotě bratrské

Recenze

Gnose a dnešek [ad: Petr Pokorný: Počátky gnose, Praha 1968]

Recenze