ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
1950  ✖ 1990  ✖ Projev  ✖

Projev na první valné hromadě Jednoty filosofické (22. 3. 1990)

Projev

DOCX

PDF

HTML

Projev na ustavující schůzi Jednoty filosofické (25. 1. 1990)

Projev

DOCX

PDF

HTML