LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
1950sort  ✖ Rozhovor  ✖
Gentlemani nemívají většinu
Interview
DOCX
PDF
HTML
Filosof se má lidí tázat na to, co oni sami říkají
Interview
DOCX
PDF
HTML
Beseda Informací o Chartě s Václavem Havlem, Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Hájkem a Václavem Bendou
Interview
DOCX
PDF
HTML
Nejhorší je zlo, které vypadá jako dobro
Interview
DOCX
PDF
HTML
Naše cesta k lepšímu uspořádání společnosti nepovede přes žádné návraty ke starým pořádkům
Interview
DOCX
PDF
HTML
Dobrá filosofie je praktičtější než pragmatismus
Interview
DOCX
PDF
HTML
Rozhovor o revoluci
Interview
DOCX
PDF
HTML
Jak je možné, že tolika lidem nevadí hrubost a prolhanost ani tak zjevná?
Interview
DOCX
PDF
HTML
Vnitřní emigrace jako téma
Interview
DOCX
PDF
HTML
Vážím si například Jana Stráského
Interview
DOCX
PDF
HTML