LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
1991  ✖ 1966  ✖ Recenze  ✖

Abstraktní Jessenius

Review

DOCX

PDF

HTML

Prověrka humanismu

Review

DOCX

PDF

HTML

Filosofie a politika [ad: M. Kusý: Filozofia politiky, Bratislava 1966]

Review

Marxistická kritika dialektické teologie [ad: Milan Machovec: O tzv. „dialektické“ teologii současného protestantismu, Praha 1962; slovenský překlad: Bratislava 1964]

Review