ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Přednáška  ✖ 2  ✖ Článek  ✖ Článek  ✖ 1988  ✖

Poselství minulosti a příslib věcí přicházejících

Článek

DOCX

PDF

HTML

Potřebujeme Majestát

Článek

DOCX

PDF

HTML

Písemné (a dodatečné ústní) vyjádření k tématu 3. fóra Charty 77

Článek

DOCX

PDF

HTML

Parallel Polis, or An Independent Society in Central and Eastern Europe: An Inquiry

Článek

DOCX

PDF

HTML

Dvojí Rubikon

Článek

DOCX

PDF

HTML

De filosofie en haar verhouding tot de waarheid (ad čestný doktorát)

Článek

Chartisté o sobě a mezi sebou (příspěvek k rozpravě)

Článek

Co je dnes zapotřebí

Článek