LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Přednáška  ✖ 2  ✖ 2006  ✖

Filosofie nás musí naučit kritičnosti zejména vůči nám samým

Interview / Lecture

DOCX

PDF

HTML

„Nepředmětnost“ a povaha „textu“

Lecture

DOCX

PDF

HTML

Pomáhá filosofie proti ohlupování? A jak?

Lecture

DOCX

PDF

HTML