LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Přednáška  ✖ 2  ✖ Article  ✖ 1988  ✖
Poselství minulosti a příslib věcí přicházejících
Article
DOCX
PDF
HTML
Potřebujeme Majestát
Article
DOCX
PDF
HTML
Písemné (a dodatečné ústní) vyjádření k tématu 3. fóra Charty 77
Article
DOCX
PDF
HTML
Parallel Polis, or An Independent Society in Central and Eastern Europe: An Inquiry
Article
DOCX
PDF
HTML
Dvojí Rubikon
Article
DOCX
PDF
HTML
De filosofie en haar verhouding tot de waarheid (ad čestný doktorát)
Article
Chartisté o sobě a mezi sebou (příspěvek k rozpravě)
Article
Co je dnes zapotřebí
Article