LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Přednáška  ✖ 2  ✖ Czech  ✖
Pravda a problém nepředmětnosti
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Filosofie nás musí naučit kritičnosti zejména vůči nám samým
Interview / Lecture
DOCX
PDF
HTML
Skutečnosti, které „nejsou“
Lecture
DOCX
PDF
HTML
„Nepředmětnost“ a povaha „textu“
Lecture
DOCX
PDF
HTML
O skutečnostech, které „nejsou“
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Nepředmětné myšlení v antropologii a v ontologii („Nepředmětná ontologie“)
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Je potřeba říkat věci ostře, aby bylo co kritizovat
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Evropa – naše budoucnost
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Evropa - naše budoucnost, zápis
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Filosofie jako poslání
Lecture
DOCX
PDF
HTML