LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Přednáška  ✖ 2  ✖ česky  ✖

Spravedlivější společnost – iluze, nebo výzva? (Osudy a možnosti socialismu)

Lecture

DOCX

PDF

HTML

Pravda a problém nepředmětnosti

Lecture

DOCX

PDF

HTML

Filosofie nás musí naučit kritičnosti zejména vůči nám samým

Interview / Lecture

DOCX

PDF

HTML

Skutečnosti, které „nejsou“

Lecture

DOCX

PDF

HTML

„Nepředmětnost“ a povaha „textu“

Lecture

DOCX

PDF

HTML

O skutečnostech, které „nejsou“

Lecture

DOCX

PDF

HTML

Nepředmětné myšlení v antropologii a v ontologii („Nepředmětná ontologie“)

Lecture

DOCX

PDF

HTML

Je potřeba říkat věci ostře, aby bylo co kritizovat

Lecture

DOCX

PDF

HTML

Evropa – naše budoucnost

Lecture

DOCX

PDF

HTML

Evropa - naše budoucnost, zápis

Lecture

DOCX

PDF

HTML