LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Přednáška  ✖ 2  ✖ česky  ✖
Evropa – naše budoucnost
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Je potřeba říkat věci ostře, aby bylo co kritizovat
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Evropa - naše budoucnost, zápis
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Filosofie jako poslání
Lecture
DOCX
PDF
HTML
O smyslu dějin (u Rádla)
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Člověk a kosmos
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Pravda a dějiny: k otázce kořenů dnešního evropanství
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Schweitzerova úcta k životu
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Pierre Teilhard de Chardin
Lecture
DOCX
PDF
HTML
Základní problémy „ekologického“ přístupu ke světu
Lecture
DOCX
PDF
HTML