LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Review  ✖

Nedokončený Jaspersův projekt

Review

DOCX

PDF

HTML

Abstraktní Jessenius

Review

DOCX

PDF

HTML

Marxismus v proměnách [ad: Lubomír Nový: Filosofie v neklidné době, Praha 1965]

Review

DOCX

PDF

HTML

Garaudy a dialog [ad: Roger Garaudy: Perspektivy člověka, Praha 1964]

Review

DOCX

PDF

HTML

Technika, morálka, člověk [ad: Radoslav Selucký: Ekonomika, morálka, život, Praha 1964]

Review

DOCX

PDF

HTML

Whitehead ve slovenském překladu [ad: A. N. Whitehead, Veda a moderný svet, Bratislava 1989]

Review

DOCX

PDF

HTML

Odpovědnost za vesmír? [ad: Pierre Teilhard de Chardin: Vesmír a lidstvo, Praha 1990]

Review

DOCX

PDF

HTML

Demokracie v Americe [ad: Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe, Praha 1992]

Review

DOCX

PDF

HTML

Masaryk a Rakousko [ad: Jan Blahoslav Kozák: T. G. Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918, Praha 1968]

Review

DOCX

PDF

HTML

Heidegger a theologie [ad: Alfred Jäger, Gott. Nochmals Martin Heidegger, Tübingen 1978]

Review

DOCX

PDF

HTML