ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Projev  ✖ 1990  ✖
Projev na ustavující schůzi Jednoty filosofické 24. I. 1990
Projev
DOCX
PDF
HTML
Projev na první valné hromadě Jednoty filosofické 22. 3. 1990
Projev
DOCX
PDF
HTML