ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Projev  ✖ 1990  ✖

Projev na první valné hromadě Jednoty filosofické (22. 3. 1990)

Projev

DOCX

PDF

HTML

Projev na ustavující schůzi Jednoty filosofické (25. 1. 1990)

Projev

DOCX

PDF

HTML