Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | DušeDuše (a psychologie)

Emanuel Rádl (1933)
Všechny tyto nové psychologické metody jsou v jedné podstatné věci nové proti metodám psychologie přírodovědecké. Počítají s účelností jako se základní vlastností duševního života. ... Odtud heslo vynikajícího moderního psychologa německého, Eduarda Sprangra: „Žádám, aby jméno psychologie bylo vráceno vědě, jednající o životě, naplněném smyslem.“ Smyslem pak je to, co můžeme pochopit, co jest východiskem pro porozumění jednotlivostí, co dává dějství jednotu a je, konec konců, duchovního rázu. Na příklad slovo má smysl ve větě, věta má smysl v řeči, řeč v lidském jednání. Je-li tomu tak, pozbyla významu teorie o tom, že „duše není a že jsou jen duševní zjevy“. Neboť duše je to, co těmto zjevům dává smysl. Pozbylo také smyslu hledání duše na tomto světě, to /37/ jest v prostoru a v čase, neboť účel a smysl není nic rozestřeného ani v prostoru, ani v čase.
(Dnešní stav filosofie a psychologie, Čin, Praha 1933, str. 36.)
vznik lístku: duben 2012