Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | KřesťanstvíKřesťanství – složky

Josef Lukl Hromádka (1931)
... Ale to neznamená, že směry náboženské nehnětou lidských duší a že nedávají pečeť myšlení a životu jednotlivých vyznavačů a celých národů. Je třeba velmi jemného rozboru, abychom porozuměli jejich vlivu a abychom vystihli a zhodnotili ty náboženské síly a pravdy, které tvoří dějiny. V dnešním poválečném a revolučním údobí evropských dějin, kdy se ozývají hlasy o krisi a pádu evropské kultury, kdy jsou všichni zmateni nejrůznějšími hesly a kdy až hluboko do osobního a rodinného života zasahuje mravní, náboženská i kulturní skepse, je rozbor křesťanských myšlenkových, mravních a kulturních složek úlohou velmi naléhavou. Jde o to, nalézt kořeny našeho života v pravé jejich hloubce a odhadnout jejich zdraví. Znalost křesťanství v jeho plnosti a rozmanitosti je jedním z předpokladů spolehlivé dějinně filosofické konstrukce i kulturní hygieny.
Ale porozumět ústředním pravdám křesťanským je nutno také k tomu, abychom poradili otcům, matkám, učitelům, vychovatelům, soudcům, lékařům a osvětovým pracovníkům, zda něco a co z křesťanské zbožnosti a mravnosti je dobrým pomocníkem ve všední praksi a nejtišší výchovné práci. Člověk potřeboval vždy a bude potřebovat spolehlivých norem pro své osobní rozhodování, direktivy pro své svědomí, útěchy v nezdarech a neštěstí, posily ve své slabosti a podnětů ve chvílích únavy a resignace.
(0668, Křesťanství v myšlení a životě, Praha 1931, str. 9-11.)
vznik lístku: září 2007