Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | MetafyzikaMetafyzika – vznik

Jan Patočka (≈1950)
(počátek)
Řecká filosofie není metafyzikou do té doby, než si položí se vší jasností otázku universa vcelku a dokud je pouhou užaslostí nad jsoucnem jako takovým. Tato užaslost předpokládá otřesení instinktivních a tradičních jistot a představ, toto otřesení je asi historicky podmíněno a připraveno, načež filosofií výslovně provedeno. Metafyzika je již použitelem této problematiky, podstatně soustředěné kolem problému jsoucna a problému pravdy, pro otázku celku a jeho rekonstrukci.
Filosofické prapojmy je tedy nutno vyložit z řeckého přirozeného světa, který má s naším jen určité rysy společné. Již tento úkol ...
(7190, Péče o duši 3, Praha 2002, str. 609.)
vznik lístku: duben 2014