Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | AkademismusAkademismus

František Xaver Šalda (1935-36)
… Caesarism universitní začíná u nás vystrkovat své rohy – proti němu „kralování Královo“ bylo ještě dobou taktu, ohlednosti a odpovědnosti. Bude třeba bdít, aby se nestal opravdovým kulturním nebezpečím. Typ vědce opravdu životného, který je znepokojován přítomnými problémy životnými, a má kontakt s tvořivým životem, neutonulého v akademismu, jak o něj usiloval Masaryk, je dnes na ústupu; a na jeho místo se tlačí akademický diktátor, který se stará víc o různé organisační a spolkové manévry než o opravdovou vědu, pedant širokých loktů a povrchního novinářského myšlení.
(Ještě jednou Karel Erban, in: 7424, Zápisník VIII, 1935-36, Praha 21994, fotoreprint, str. 264.)
vznik lístku: únor 2001