Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Arcanum (arca)Arcanum (arca)

Ladislav Hejdánek (2010)
Podle slovníku znamená latinské arcanum něco skrytého, utajeného, něco jako tajemství. Tady ovšem bude hodně záležet na tom, jaký (předsudečný) vztah máme k tzv. tajemstvím, a vůbec jak „tajemství“ a jeho „skrytost“ chápeme. Už víckrát bylo napsáno, že tajemství není tajemství proto, že by bylo nějak skryto, a proto že tajemství vyjevené („odhalené“) zdaleka ještě nepřestává být tajemstvím. To je ovšem pravda, ale je to také stále ještě trochu „skryté“ našemu pochopení, a proto to vyžaduje aspoň částečné vysvětlení. Slovo arcanum je odvozeno od slovesa arceo (zavírati, ohrazovati, ohraničovati, zamezovati přístupu atd.), a původním významem je spjato také se substantivem arca (závěr, zámek, skříňka, schránka, truhla – a také pokladnice, dokonce žalářní kobka). Z toho můžeme usoudit, že ona „utajenost“ se vlastně netýká toho, co je utajováno, nýbrž jenom těch prostředků, užitých k znepřístupnění utajovaného. Utajenost a skrytost, zakrytost není vlastním rysem a charakterem toho, co je skrýváno, ale je následkem (nebo důsledkem) jakéhosi vnějšího zásahu, totiž toho aktivního skrývání a skrytí. Odkrýt, odhalit to, co je zatím skryto, nic na onom dosud skrytém nemění – jde pouze o odstranění překážek, zámků a ohrazení, která zatím nedovolovala, aby se ono dosud skryté stalo zjevným a tedy přístupným.
(Písek, 100207-3.)
vznik lístku: únor 2010