Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Atomismus a procesuálnostAtomismus a procesuálnost

Ladislav Hejdánek (2014)
Vlastním problémem atomismu je otázka, zda můžeme oprávněně mluvit o ton, že svět je založen na sebenepatrnějších tělíscích, na posledních „kaméncích“ nebo „cihličkách“, anebo zda je založen na maličkých kouscích dění, na „událostech“. V současné době to v teoretické fyzice vypadá tak, že jde o otázku nezodpověděnou, o problém nevyřešený. Na jedné straně sice na kvantum energie může být pohlíženo jako na „tělísko“ (neboli částici), ale v jiných souvislostech jako na vlnu (tedy ne-částici).
(Písek, 141228-3.)
vznik lístku: prosinec 2014