LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile | Reforma contra „úpadek“Reforma contra „úpadek“

Emanuel Rádl (1932)
... Vzdělaní pohané přestávali věřit – píše W. James; a proto umírali na marasmus, dodejme my. Will. James se zmiňuje také o tom, že prý „prostestanté naložili s katolickými názory o Bohu“ tak, jako hellenističtí pohané s názory božstvech řeckých a římských. Nikoli: tu je maličký rozdíl: protestantství se pokusilo o reformu víry, kdežto antika neměla co říci ke zmatkům doby.
(0948-I., Dějiny filosofie I., Praha 1932, str. 257.)
date of origin: březen 2008