LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Archonti v Athénách

Wikipedie ()
V časném literárním období starověkého Řecka hlavní smírčí soudce různých řeckých městských států byli nazýváni Archons. Termín byl také používán skrz historii Řeka v obecnějším smyslu, sahat od „vůdce klubu“ k „římskému guvernérovi“ k „Satan“ (jako pravítko vesmíru).
V Athense systém tři souběžný Archons se vyvinul, tři funkcionáři být známý jak Archon Eponymous, Polemarch, a Archon Basileus. Původně tyto kanceláře byly vyplněny od aristokracie volbami každý deset roků. Během tohoto období Archon Eponymous byl šéf smírčí soudce, Polemarch byl hlava ozbrojených sil, a Archon Basileus byl zodpovědný pro civic náboženská uspořádání. Po 683 BCE kanceláře byly drženy pro jen jediný rok a rok byli jmenováni po Archon Eponymous. (mnoho starověký kalendářní systémy nepočítaly jejich roky nepřetržitě, zatímco my děláme.) po 487 BCE archonships byly přiřazeny losem ke kterémukoliv občanovi a Polemarch vojenské povinnosti byly převzaty novou třídou generálů známých jako strategoi. Polemarch potom měl jen menší náboženské povinnosti. Archon Eponymous zůstal titulární hlavou státu dokonce pod demokracií, ačkoli hodně redukované politické důležitosti. Po 457 BCE ex-archons byl automaticky zapsán jako celoživotní členy Areopagus, ačkoli to shromáždění bylo už ne extrémně důležité politicky v té době.
www
date of origin: leden 2009