LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


<<    <   2 / 6   >    >>
records: 30

Filosofie

Emanuel Rádl (1933)
Filosofie je tedy programem pro reformu světa; čin je jejím cílem.
(0948, Dějiny filosofie I., Jan Laichter, Praha 1932, str. 5.)
date of origin: duben 2004

Filosofie

Emanuel Rádl (1934)
… Připomínáme si při této slavnostní příležitosti, jaké také u nás měla filosofie domov od dob středověkých; vzpomínáme, jak sporem o nominalismus … Připomínajíce si tyto věci, uznáváme, že tato minulost i zavazuje: k úctě k filosofii, ke spoléhání na pravdu, která často bolí, jak říkával Masaryk, ale která nakonec vítězí; zavazuje nás k tomu, abychom se cítili členy jedné rodiny národů, podřízené témuž svrchovanému zákonu civilisace, víry v pokrok, ve svobodu, v humanitu, a abychom pomáhali tomuto zákonu k vítězství, které jest zároveň vítězstvím lásky k pravdě, vítězstvím filosofie.
(Co nám slibuje filosofie? in: Česká mysl 30, duben-září 1934, str. 79.)
date of origin: únor 2001

Filosofie

Emanuel Rádl (1933)
Tak každý filosof se obrací ke své době, která je pro něho hic Rhodus, hic salta! Prožil nesnáze, vidí nebezpečí, učinil diagnosu krise, hledá pomoci; podává jako lék svůj nový filosofický program. … Proto velká filosofie byla vždycky blízka politice a revolucionářství. … Čím větší filosofie, tím více vyniká její základní účel: být programem pro reformu světa!
(0948, Dějiny filosofie I., Jan Laichter, Praha 1932, str. 4 – 5.)
date of origin: duben 2004

Filosofie

Emanuel Rádl (1933)
Bylo by ovšem hanba méně si vážiti Kanta, protože Němci prohráli válku; ale jest přirozené, ptáti se, nesouvisí-li Kant, německý národní filosof, s válečným duchem, a pomýšleti, čemu se Němci od Kanta učili a tak ve světle historické zkušenosti Kanta lépe chápati.
(Odněmčení, in: Nové Atheneum II, Praha 1920, str. 220.)
date of origin: duben 2004

Filosofie

Emanuel Rádl (1933)
Filosofie však vznikla v prostředí, kde sdílný člověk stál proti člověku, myšlenka proti myšlence. Odtud povstala chuť k důkazům, k logice, dialektice …
(0948, Dějiny filosofie I., Jan Laichter, Praha 1932, str. 70 – 71.)
date of origin: duben 2004