LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Reforma contra „úpadek“

Emanuel Rádl (1932)
... Vzdělaní pohané přestávali věřit – píše W. James; a proto umírali na marasmus, dodejme my. Will. James se zmiňuje také o tom, že prý „prostestanté naložili s katolickými názory o Bohu“ tak, jako hellenističtí pohané s názory božstvech řeckých a římských. Nikoli: tu je maličký rozdíl: protestantství se pokusilo o reformu víry, kdežto antika neměla co říci ke zmatkům doby.
(0948-I., Dějiny filosofie I., Praha 1932, str. 257.)
date of origin: březen 2008