LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Maloměšťáctví české

František Xaver Šalda (1935)
… Stín maloměšťáctví věsí se posud v představách západní Evropy na postavu Čechovu, její představy o nás bývají posud nejednou takto determinovány – a konec konců musíš si přiznat, že to není tak zcela bezpodstatné. Tedy: nesmíme Evropě nejprve vnucovat svůj bázlivý vkus piplavého domácího chovu. Řekl jsem již jinde, že podučitelství pokladám za dědičný hřích českého národa. S tím tedy do kanálu! A trochu víc kuráže k pravému rytířství a k pravému heroismu. Stát se tím, kým již vpravdě začínáme být a kým jsme vpravdě i v minulosti vždycky byli, alespoň ve svých nejlepších.
(Češství a Evropa, in: 3162, Šaldův Zápisník, Praha 1934-35, s. 231.)
date of origin: únor 2001