LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Vakuum fyzikální a pravděpodobnost Vallota purpurea Velikost Velikost a „směr“ Velké postavy Verificatio aj. Verifikace Veritas Veritas Dei Vesmír (16) Vina (11) Virtuozita jako problém Virtus (latinské slovo) Vis motrix Vitalismus Vize Vjem (vněm) (2) Vladaření Vlast a národ Vlastenectví Vlastnění a vlastnictví (2) Vláda (κυβερναω) Vláda a poslušnost Vláda „vyššího“ (co „má být“) Vládnutí Vnitřek (cihly etc.) Vnitřek – vnějšek (2) Vnitřní (25) Vnímavost (2) Vnímání (8) Vnějšek (6) Vnější - vnitřní Vnější a vnitřní (6) Vnější vztahy jsoucen Vnější x vnitřní Vněm (vjem) Volba (choix) Voltaire (2) Voltaire, Rousseau, J.-J. Vrženost (Geworfenheit) Vrženost a reagování Vrženost a „stvořenost“ Vtělení a stvoření Vyjádření a věc Vynález (a objev) Vynález jako „nápad“ (a myšlenka) Vynález x vynalezené Vyslovené a „čtení“ Vyučování (DIDASKALIA) podle Aristotela Vyčerpat téma Vyčerpat téma (nebo problematiku) Vzdálenosti (vesmír) – škály Vzdělanost a „vyučování“ Vzdělání a perspektiva Vzdělání filosofické Vzkříšení jako téma Vznik (16) Vzpomínky (3) Vzpoura a pozitivní práce Vztah (9) Vzývání bohů a modlitby Vácha, Marek Orko Válka (3) Vášeň a poznání Víra (68) Východiska filosofická (a otázky) Výhra Výklad a jeho cíl Výklad vyššího z nižšího Výkon a „idea“ Výpověď mylná Výrok Výsměch Vývoj (13) Vývratek (2) Výzkum a dogmatismus Výzkum a tázání Výzkum ve filosofii Význam (6) Výzva (5) Věc (8) Věda (27) Vědeckost a věda Vědecká metodologie Vědečtí pracovníci (2) Vědomí (15) Vědění (10) Věrnost - zásada Většina „drtivá“ Věčnost (nesmrtelnost) Věčnost a přítomnost Věčný – dvojí pojetí Všechno Vůle (2)