LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Extenze jazykového výrazu

Jan Štěpán (1998)
extenze jazykového výrazu (z lat. extendere, rozšiřovat) totéž co ↑denotát jazykového výrazu; v tradiční terminologii též rozsah pojmu. V intenzionální koncepci logiky jsou e. takové objekty, které jsou nezávislé na možném světě (↑ svět možný) a ↑čase.
(Filosofický slovník, Naklad. Olomouc, Olomouc 21998, str. 117.)
date of origin: prosinec 2000