LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Modality

Jan Štěpán (1998)
modality jazykové výrazy, které modifikují ↑výroky obecně bez ohledu na jejich pravdivostní hodnotu. Jedná se o neextenzionální ↑spojky (↑extenzionalita), resp. intenzionální (↑intenzionalita) ↑operátory. Jsou to např. takové modifikátory výroků jako „je možné, …“, „je nutné, že …“ (m. aletické), „vím, že …“, „věřím, že …“ (m. epistemické), „tvrdím, že …“ (m. asertorické), „přikazuji …“, „zakazuji …“ (m. deontické), „bylo …“, „bude …“ (m. časové) apod. Jednotnou logickou teorii m. nelze vytvořit pro rozdílnou povahu jednotlivých typů m. Jedině aletické m. mají logický charakter, ostatní jsou pojmy mimologické (empirické) a vzájemně nesourodé. Viz ↑logika asertorická, deontická, epistemická, c hronologická, intenzionální, modální. Věty tvořené prostřednictvím m. epistemických a asertorických jsou na pragmatické (↑pragmatika) úrovni nazývány postojové věty a jejich zkoumáním se zabývá též ↑filosofie analytická či ↑pragmatika logická.
(Filosofický slovník, Naklad. Olomouc, Olomouc 21998, str. 271.)
date of origin: prosinec 2000