LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Pojem

Jan Štěpán (1998)
pojem základní abstraktní entita umožňující zobrazení skutečnosti v myšlení, avšak na subjektu nezávislá, resp. ↑smysl jazykového výrazu, tj. mentální prostředník mezi jazykovým výrazem a jeho ↑denotátem. P. vystihuje podmínky, které musí objekt splňovat, aby byl denotátem příslušného jména. P. nemusí být vázán na jediný jazykový výraz (synonymie, viz též ↑definice) a objekt nemusí být určen jediným p. Rozeznáváme pojmy obecné, singulární a prázdné podle toho, zda koncipují třídu objektů, jediný či žádný objekt. Toto členěné však lze uplatnit absolutně jen u neempirických p., jinak platí pouze pro zvolený možný svět (↑svět možný) a fixní čas. P. je ovšem nezávislý na stavu světa i čase, je invariantní (↑invariant). P. tedy nelze vytvořit, jak se dosud mylně traduje, p. se lze dobrat, objevit jej.
(Filosofický slovník, Naklad. Olomouc, Olomouc 21998, str. 319.)
date of origin: prosinec 2000