LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Syntax(e)

Jan Štěpán (1998)
syntax (z řeč.) způsob výstavby ↑jazyka, souhrn pravidel formace a transformace přípustných (a v důsledku toho i smysluplných) jazykových ↑výrazů toho jazyka (tj. „slov“ i složitějších struktur). S. se váže ke konkrétnímu jazyku a je pro každý daný jazyk specifická, obecné problémy s. řeší ↑syntaktika.
(Filosofický slovník, Naklad. Olomouc, Olomouc 21998, str. 393.)
date of origin: prosinec 2000