LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Broskvoň - ošetření

Ladislav Hejdánek (březen 2000)
Počátkem března (2.-4.3.00) jsem dostal od Dana na postřik broskvičky:
Syllit 65 – vyrábí firma Rhône-Poulenc Agrochimie
Balí a dodává firma Agrochema Dašice
Registrační číslo: 3221-2
Malé balení – 5 g (pře)baleno 20.1.99 – účinnost 18 měs. v neporušeném obalu
Kromě toho mi dal nějaký prášek, s nímž jsem provedl totéž, ale nepamatuji si, co mi k tomu řekl – mluvil o litru, snad jsem to odhadl dobře; možná, že jde o totéž, nějaký zbytek. Provedl jsem nejprve postřik tímto neznámým činitelem (dnes, tj. 11.3.00 odpoledne – včera pršelo, dnes to asi od 10 hodin vypadá dost pěkně později odpoledne dokonce svítí slunce). Zítra to provedu ještě tím Syllitem 65 – malé balení jsem otevřel, malou část rozmíchal a rozpustil ve vodě a připravil jsem to na zítřek.
date of origin: duben 2001