LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Ctnosti u Platóna

Ladislav Hejdánek (2003)
ARETÉ, virtus, vertu, Tugend, ctnost
podle 7195: Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung, Gerechtigkeit
SÓFROSYNÉ DIKAIOSYNÉ
audatia
rozumnost statečnost uměřenost spravedlnost (Písek, 031109-1.)
date of origin: listopad 2003

Ctnosti a dobra | Přirozenost dobrá

Aristotelés (-384-324)
Abychom však přece uvedli jednotlivosti, jest nutně dobrem předně blaženost, neboť jest něčím, co je samo /52/ o sobě žádoucí a jest soběstačné, uspokojuje, a pro ni volíme mnoho věcí. Za druhé spravedlnost, statečnost, uměřenost, velkomyslnost, velkorysost a ostatní stavy toho druhu; neboť jsou to duševní dobrosti, ctnosti. Za třetí zdraví, krása apod., neboť jsou to dobrosti těla a působí mnoho dober, jako např. … Konečně dobrá přirozenost, pamět, učelivost, důvtip atd., neboť všechny tyto dobrosti mají sílu působiti dobro.
(1032, Rétorika, př. Ant.Kříž, Praha 1948, str. 51-2 – I, 6 – 1362b.)
date of origin: listopad 2005

Ctnost | Pravost | ARETÉ

Jan Patočka (1972)
Časté řešení raných aporetických dialogů, které zanechávají čtenáře na rozpacích o vlastní povaze určované ARETÉ, spočívá jak známo v tom, že příslušná výtečnost, či lépe řečeno pravost, ať běží o statečnost, ukázněnost, zbožnost či bohumilost, není zachytitelná sama pro sebe, je věcně i myšlenkově neoddělitelná od výtečnosti, pravosti, pravdivosti v celku. ARETÉ, pravost, se tak ukazuje jako jedna proti mnohosti slabostí a nepravostí. Není žádný platónštější motiv než tento začátek. ...
(O duši u Platóna, in: Péče o duši II., Praha 1999, str. 58.)
date of origin: únor 2007