LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Chuť žít a Teilhard de Chardin

Ladislav Hejdánek (2010)
Pierre Teilhard de Chardin vyslovuje obavu, že by lidstvo mohlo nakonec „ztratit chuť do evoluce“ (Chuť žít, Praha 1970, str. 181). Vlastně to je totéž, jako kdyby řekl, že by lidé mohli ztratit chuť žít – vždyť žít znamená vždycky také se vyvíjet – bez vývoje zbývá ze života jen živoření (to určitě platí přinejmenším pro člověka). A platí to jak individuálně, tak kolektivně resp. společensky, sociálně.
(Písek, 101118-1.)
date of origin: listopad 2010