LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Modlitba

Søren Kierkegaard (1813-55)
Beten ist nicht sich selbst reden hören, sondern verstummen, so lange verstummen und warten, bis der Betende Gott hört.
(Die Lilie auf dem Felde und der Vogel unter dem Himmel – IV, 423)
(3916, Religion der Tat [Auswahl], Kröner, Leipzig 1930, S. 97.)
date of origin: březen 2005

Modlitby a vzývání bohů | Vzývání bohů a modlitby

Platón (-774)
Sokrates. ... Nyní tedy jest na tobě, Timaie, abys mluvil, začínaje příslušným vzýváním bohů.
Timaios. Co se toho týče, Sokrate, jistě všichni lidé jen trochu rozumní při začátku každého díla, malého i velikého, vždycky vzývají boha; my pak, kteří hodláme promlozuvati o všem jsoucnu, jaký jest jeho počátek nebo snad jak jest bez počátku, jednali bychom docela jako bez rozumu, kdybychom nevzývali bohů a bohyní a nemodlili se, abychom všechno pověděli ve shodě s rozumem především jejich, vedle toho však se svým. To budiž mé vzývání bohů; vyzývejme pak i sebe, vy abyste co nejsnáze pochopili, a já, abych o svém předmětě co nejlépe vyložil tak, jak o něm soudím.
Nejprve jest podle mého mínění stanoviti tuto rozluku: co jest to, co stále jest, ale vzniku nemá, a co jest to, co stále vzniká, ale nikdy není jsoucí? ...
(Timaios, in: 0853, Timaios a Kritias, Praha 1919, str. 31.)
date of origin: listopad 2014