LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Oligofrenní minorita společnosti | Rovnost a minority

Stanislav Komárek (2006)
Trochu se bojím okamžiku, až oligofrenií minorita přes určitou zdlouhavost svého chápání přijde na to, že je krácena o možnost vysokoškolského studia, a prosadí příslušné kvóty a alternativní studijní programy. Byl jsem už přísedícím při tolika státních i jiných zkouškách, že bych snad zvládl i toto: „Jak dělá kozička?“ zněla by otázka ze zoologie.
(V mixéru, in: Lidové noviny 25.3.06, Orientace, str. IV.)
date of origin: březen 2006