LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Výsměch | Posměch

Friedrich Nietzsche (1983)
(Und) Falsch heiße uns jede Wahrheit, bei der es nicht Ein Gelächter gab!
(SW 4, S. 264 – § 23.)
(A) Nepravou jmenujme každou pravdu, při níž nebylo jediného výsměchu.
(Zarath. s. 176 – § 23.)
chybný překlad!: Gelächter – není výsměch, nýbrž velký smích (např.. homérský)
alternativy:
Budiž nám nepravou každá pravda, kterou neprovází velký smích!
(pro nás) (již) (huronský)
(Ladislav Hejdánek, Písek 24.7.01)
Nepravou nám budiž každá pravda, kterou neprovázelo velké chechtání.
(Písek 4.10.01)
date of origin: říjen 2001