LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Zákony – jejich „vývoj“

Jiří Bičák (2008)
Vznikly základní fyzikální zákony, které řídí chod vesmíru dnes, až okamžikem velkého třesku? Jsou tedy závislé na prostoru a čase a vznikly spolu s ním? A mají obecnou platnost pro celý vesmír, nebo mohou v různých částech našeho vesmíru platit jiné zákony?
John Archibald Wheeler, Einsteinův nástupce v Princetonu, kdysi prohlásil, že existuje jediný zákon – totiž zákon, že neexistuje žádný zákon. Možná se fyzikální zákony vyvíjejí, možná procházejí mutacemi jako Darwinovy živočišné druhy.
Wheeler při formulaci této myšlenky vychází především z nedeterminismu v kvantové teorii. Třeba jsou zákony jen výsledkem průměrování fundamentálního chaosu. Zdá se mi to jako těžko vyvratitelný, a proto nevědecký pohled. Žádná dostatečně určitá a schopná předpověď koncepce vycházející z tohpoto pohledu neexistuje. Nedávno se k těmto Wheelerovým „myšlenkám pro myšlenky“ vrátil Paul Davies (teoretický fyzik, kosmolog, astrobiolog a popularizátor – pozn. J.O.), ředitel nového ústavu Beyond na univerzitě v Arizoně (viz New Scientist, 30. Června 2007).
(Jednotný obraz vesmíru je úctyhodná vize, in: Národní 3, č. 3, 2008, str. 7.)
date of origin: září 2008