LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Znamení potopy

František Halas ()
Znamení potopy (41-63)
Poznámky (str. 53-63)
právo slova (s. 53)
Antikrist v umění (s. 53)
země uťatá hlava vesmíru (s. 57)
vesmír jak lože Prokrustovo (smršťující se) (s. 59)
kde utratil rod to, že nezbylo na mne? (s. 60)
Život je půjčený čas (s. 62)
(2665, Potopa – Hlad, Blok, Brno 1965.)
date of origin: říjen 2000