LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Člověk jako prostředek | Pohrdání a člověk

Friedrich Nietzsche (1976-7)
Pohrdání lidmi. – Nejspolehlivějším příznakem podceňování lidí je, když člověk každého uznává jen jako prostředek ke svému účelu, anebo vůbec ne.
(Lidské, příliš lidské, přel. Věra Koubová, Praha 2010, str. 241 – kap. 9, § 524.)
date of origin: leden 2011