LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Řekové (a Římané)

Marcus Tullius Cicero (-106-43)
/3 Učeností a všemi druhy kultury Řecko nad nás vynikalo; v tom bylo ovšem snadné překonat ty, kteří se nebránili. Vždyť zatímco u Řeků nejstarším rodem vzdělaných lidí byli básníci, jestliže opravdu Homéros a Hésiodos žili dřív, než byl založen Řím, a Archilochos v době vlády Romulovy, my jsme básnictví převzali později. Teprve zhruba pět set deset let po založení Říma, za konsulátu Gaia Claudia, syna Caekova, a Marka Tuditana nastudoval Livius divadelní hru – bylo to rok před narozením Enniovým. Pozdě byla tedy u nás poznána, nebo spíš přejata poezie. ...
(7227, Tuskulské hovory, Svoboda, Praha 1976, str. 29)
date of origin: leden 2006