LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Demokracie

Emanuel Rádl (1933)
4. Nepomůže zaříkávat nepřítele dutou formulí o „demokracii“. Masaryk léta už upozorňuje, že je demokracií mnoho; heslo demokracie je právě tak chabé jako hesla „proti fašismu“, „proti kapitalismu“, „proti sociálfašismu“, a jak jinak takové otřepané formulky znějí. Demokracie je vládou zákonů, nikoli vládou osob, není to vzpoura, nýbrž metoda klidného, spořádaného života; demokrat věří ovšem v jednotlivé lidi; rozuměj v ty lidi, které vidí kolem sebe, v dělníky, které zná a jak je zná, v politiky, kteří zrovna vládnou, v úředníky, s nimiž se stýká; tito naši známí mají ovšem nedostatky, jak je máme i my. Ale jiných lidí na světě není, než zrovna takoví, jak žijí kolem nás, a nezbývá než s nimi společně život řídit.
(O německé revoluci, vyd. Broklová, Praha 2003, str. 78.)
date of origin: duben 2008