LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Duše (a psychologie)

Emanuel Rádl (1933)
Všechny tyto nové psychologické metody jsou v jedné podstatné věci nové proti metodám psychologie přírodovědecké. Počítají s účelností jako se základní vlastností duševního života. ... Odtud heslo vynikajícího moderního psychologa německého, Eduarda Sprangra: „Žádám, aby jméno psychologie bylo vráceno vědě, jednající o životě, naplněném smyslem.“ Smyslem pak je to, co můžeme pochopit, co jest východiskem pro porozumění jednotlivostí, co dává dějství jednotu a je, konec konců, duchovního rázu. Na příklad slovo má smysl ve větě, věta má smysl v řeči, řeč v lidském jednání. Je-li tomu tak, pozbyla významu teorie o tom, že „duše není a že jsou jen duševní zjevy“. Neboť duše je to, co těmto zjevům dává smysl. Pozbylo také smyslu hledání duše na tomto světě, to /37/ jest v prostoru a v čase, neboť účel a smysl není nic rozestřeného ani v prostoru, ani v čase.
(Dnešní stav filosofie a psychologie, Čin, Praha 1933, str. 36.)
date of origin: duben 2012