LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Filosofické myšlení (-nky) a jeho interpreti

Ladislav Hejdánek (2008)
Napadla mne taková metafora: představme si, že filosofické myšlenky (důležité je, abychom je brali jako „jednotlivé“, i když to zcela neodpovídá, ale k tomu se vrátíme) různých myslitelů chceme předvést, ukázat a co nejpřesvědčivěji „zpřítomnit“ někomu, kdo o nich ještě moc neví (eventuelně vůbec nic). Je to něco, jako kdybychom chtěli malým dětem ukázat, předvést a „zpřítomnit“ zvířata, které v dané zemi vůbec nežijí. Je možné jim o nich něco vyprávět, eventuelně jim dát knihy s podrobnými popisy, dokonce barevnými obrazy, s výkladem o jejich způsobu života, chování vůči sobě navzájem i vůči jiným zvířatům (nebo rostlinám, třeba když se živí je jediným druhem potravy, apod.), nebo jim je předvádíme v televizi nebo filmem, a posléze je dokonce v uzmeme do zoologické zahrady, kde je mohou vidět jako živá, ale zbavená svého původního prostředí, které je jen napodobováno za pomoci různých náhražek.
(Písek, 080204-2.)
date of origin: únor 2008