LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Jan Patočka – přípravné body

Ladislav Hejdánek (?1992)
(bez data)
1. Přirozený svět podle J.P(atočky).
2. myšlení o celku – názor světa (i dnes?)
3. smysly a svět
4. rekonstrukce (přírodní vědy)
5. subjektivita
6. domov a cizota, nálada („nefilosof.“ témata)
7. navázání po 33 letech
8. tehdy jak zapůsobit
9. vztah k předchůdcům
10. sjednocení světa přirozeného a „vědami viděného“
11. rozdělovat
12. situace
13.
14. přirozený svět – a Charta
date of origin: červen 2014