LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Paměti | Maloměšťák literární

František Xaver Šalda (1934)
Literárního maloměšťáka poznáš po tom, že se bere ohromně vážně, jako historickou osobu, že píše-li o sobě, píše při nejmenším jako o Césarovi; pokládá se za střed světa a nejraději vystupuje v nažehlené tóze. Pokládá za velmi důležité povědět světu, kde ho poštípali komáři a kdy dostal kopřivku.
(3162, Pan Antonín Klášterský vzpomíná, in: Zápisník VII., 1934-35, str. 84.)
date of origin: březen 2001