LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Marxismus | Program

Emanuel Rádl (1933)
2. V době nejasné jest však lepší zastaralý program než žádný; držme tedy z marxismu, co se prakticky držet dá, ale uvolňujme cestu názorům jiným. Jistě se nedá držet ani materialismus, ani teorie o vládě dělnické třídy, ani revolučnost.
(O německé revoluci, vyd. Broklová, Praha 2003, str. 78.)
date of origin: duben 2008