LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Pravda

Ross Macdonald (1954)
… Upíral na mě oči, ale neviděl mě. Byl ponořen hluboko do sebe a pátral po pravdě, podle které by žil. …
(Najít oběť, in: Soukromý detektiv Lew Archer, Praha 1981, str. 171.)
date of origin: červenec 2002

Pravda

Ross Macdonald (1969)
„Nevím, co si mám o tom myslet. Mám to od Randyho Shepherda. A jemu to prý řekl Swain. Což ovšem neznamená, že by to musela být pravda.“
„Tomu bych nevěřil. My přece víme, že Swain s těmi penězi utekl.“
„Víme jenom, že utekl. Jenže pravda není vždycky tak jednoduchá: obyčejně bývá stejně složitá jako lidé. Jako lidská povaha. Dejme tomu, že …“
(Pohled zpátky, in: Soukromý detektiv Lew Archer, Praha 1981, str. 317.)
date of origin: červenec 2002

Pravda

Ross Macdonald (1954)
Chalmers se lehce zapotácel, opřel se o rýč a svěsil hlavu. Na temeni měl malou kulatou pleš. Česal si přes ni pramen vlasů, jako by chtěl zamaskovat svou zranitelnost. Přemýšlel jsem o tom,že rány, které lidem uštědřují jejich děti, jsou nejtvrdší a nejhůř se hojí.
(Pohled zpátky, in: Soukromý detektiv Lew Archer, Praha 1981, str. 219.)
date of origin: červenec 2002

Pravda

Ross Macdonald (1973)
Zprvu mluvila rozechvěle, ale během řeči se její rozrušení vytrácelo a hovořila pak už klidněji. Nepřerušoval jsem ji. Každý svědek má svůj osobitý způsob, jak se přibližuje pravdě. …
(5545, Šípková Růženka, Praha 1980, s. 246.)
date of origin: únor 2004