LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Stern, Wiliam

Emanuel Rádl (1933)
S jiné strany narazil na tentýž problém německý filosof William Stern učení o tak zvaném personalismu.* Dokazuje, že duše není pouhým souborem představ, nýbrž projevuje se jednáním, které je individualisované. Je prý třeba rozeznávat mezi jednající „osobností“ (Person) a mezi mrtvou „věcí“ (Sache). Duše lidská je jedním z mnoha případů takových osobností, které tvoří hierarchickou soustavu, neboť celý svět je prý učleněnou soustavou osobností. Věc naproti tomu, na příklad kus kamene, nemá vnitřní jednoty, ani účelnosti, ani individuálnosti, ani nejedná.
(Dnešní stav filosofie a psychologie, Čin, Praha 1933, str. 33.)
date of origin: duben 2012