LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Syntaktika

Jan Štěpán (1998)
syntaktika sémiotická disciplína (↑sémiotika), která studuje ↑jazyk pouze z hlediska forem znaků (↑znak 1), aniž přihlíží k tomu, co jazykové výrazy znamenají, tj- zabývá se pouze vztahy mezi znaky, resp. řadami znaků a jejich tvořením. Nepřihlíží k ↑významu znaků, tedy o jakémkoliv výrazu lze na úrovni s. pouze rozhodnout, zda je nebo není gramaticky správný.
(Filosofický slovník, Naklad. Olomouc, Olomouc 21998, str. 393.)
date of origin: prosinec 2000