LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Událost – co jest

Emanuel Rádl (1933)
Podobně jako tento Laplaceův t. zv. „geniální duch“ si vede i Kant v Theorii nebes; vypočítává tímto způsobem vznik sluneční soustavy i zeměkoule. Tyto spekulace /291) nejsou historií vesmíru. Dejme tomu, že před dávnými časy jednou cizí hvězda jakás spadla do slunce; změnila jeho velikost a žár a změnila rázem i oběh planet kolem něho i osudy bytostí na nich; tuto novou událost není lze vypočíst z předpokladů teorie Kantovy a Laplaceovy – ale historie studuje právě nové události, jakými byl na př. Alexandr Veliký, Galilei, Kant, události nevypočitatelné. Pojetí události jako něčeho, co se sběhlo v určité době a na čem dějiny visí jako na hřebíku, Kantovi a jeho nehistorické době schází, a tu jest chyba teorie nebes. Vědcové dnes jeho theorii přičítají jen historickou cenu; vymýšlejí jiné teorie o vzniku vesmíru, zdá se však, stejně nehistorické.
(0948-II, Dějiny filosofie II., Praha 1933, str. 290-91.)
date of origin: únor 2007

Událost – pochopit z ní samé | Pochopení | Realismus | Události

Emanuel Rádl (1913)
Tuto filosofii vědy stavím proti učení o pokroku objektivního vědění. Opírá se o realistický světový názor, který našel nejhlubší výraz v románech F.M.Dostojevského a za který u nás bojoval Tomáš Garrigue Masaryk. Tento realismus (který má s realismem francouzských spisovatelů společné snad jen jméno) souvisí s mnohém /48/ ohledu také s filosofií Nietzschovou. Realistickou se tato metoda nazývá proto, že si dává za úkol líčit události. Osobnosti jako Paracelsus, Leonardo či Stahl tvoří její přímo daný objekt (res), a nikoli pouhé stadium, jímž prochází vědecká pravda. Představují objekt, který musí být pochopen jen ze sebe samého.
(Dějiny biologických teorií novověku I., Praha 2006, str. 47-48.)
date of origin: únor 2007